Rejestr Akcjonariuszy.

Rejestr Akcjonariuszy.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Beast Games SA w dniu 29 grudnia 2020 r. podjęło decyzję o wyborze Trigon Dom Maklerski z siedzibą w Krakowie, adres: 31–545 Kraków, ul. Mogilska 65, jako podmiotu uprawnionego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy. link...