Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Beast Games SA w dniu 29 grudnia 2020 r. podjęło decyzję o wyborze Trigon Dom Maklerski z siedzibą w Krakowie, adres: 31–545 Kraków, ul. Mogilska 65, jako podmiotu uprawnionego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy.
link do skanu uchwały

Regulamin prowadzenia rejestru akcjonariuszy przez Trigon Dom Maklerski S.A.:
Regulamin prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy

Tabela opłat za usługi świadczone przez Trigon Dom Maklerski S.A. związane z prowadzeniem rejestru akcjonariuszy:
Tabela prowizji i opłat